De term "eigen woning"


Wat verstaat men onder de eigen woning en moet je gedomicilieerd zijn in die woning?

Je moet de woning die je bezit op uiterlijk 31 december van het jaar waarin de lening wordt aangegaan én tijdens het betrokken belastbaar tijdperk zelf bewonen. Om dat vast te stellen of te controleren kijkt de FOD Financiën naar de concrete feiten. Er je domicilie hebben is dus geen formele voorwaarde. Je moet wel kunnen aantonen dat je de woning zelf bewoont. / Kun je de woning niet zelf bewonen vanwege redenen van professionele of sociale aard, dan verlies je de woonbonus niet. / Kun je de woning niet zelf bewonen vanwege wettelijke of contractuele belemmeringen, dan verlies je de woonbonus niet. Voorbeeld: je staat contractueel toe dat de vorige eigenaar nog in de woning woont tot zijn nieuwbouw klaar is. / Kun je de woning niet bewonen vanwege (ver)bouwwerkzaamheden, dan verlies je de woonbonus niet. Maar: / Kun je na twee jaar de woning nog altijd niet zelf bewonen vanwege die redenen, dan verlies je tijdelijk de woonbonus, tot de belemmeringen zijn weggevallen. / Als je de woning niet zelf bewoont en niet onder een van de uitzonderingsbepalingen valt, dan verlies je het recht op de woonbonus.

#kooptip

meer kooptips
zoeken op thema's
Er zijn nog geen tags.